Choose the best answer for the following sentence:

___________ do the volunteers often do?

A.

What           

B.

Which          

C.

 When        

D.

Why  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

What

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...