Choose the best answer for the following sentence:

___________ would you like to celebrate your birthday, at the day time or in the evening?  

A.

Where 

B.

When

C.

What time

D.

While

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

When

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...