Choose the best answer for the following sentence:

_____________ do teenagers in your country give their friends on their birthday?
 

A.

What            

B.

Which               

C.

When                  

D.

Why

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

What

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...