Choose the best answer for the following sentence:

__________ can't people who are talkative keep a friend long?
 

A.

what   

B.

why  

C.

who  

D.

which

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

why

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...