Choose the best answer for the following sentence:

______________ The semi-finals, he went on to play in the finals.

 

A.

 After having won         

B.

 After be winning               

C.

After has won              

D.

After to win

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...