Choose the best answer for the following sentence:

_______________________ I would not have overcome my mispronunciation.

 

 

A.

Let alone my teacher’s help and encouragement,

 

B.

Thanks to my teacher’s help and encouragement,

 

C.

With my teacher’s help and encouragement,

 

D.

Without my teacher’s help and encouragement,

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Without my teacher’s help and encouragement,

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...