Choose the best answer for the following sentence:

_______________________ when I began to learn English.

 

A.

The fact that it was the first time          

B.

 As it was the first time             

C.

Since it was the first time                

D.

 It was the first time

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 It was the first time

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...