Choose the best answer for the following sentence:

___________ is ready for the party.

A.

Everything

B.

Anything

C.

Anywhere

D.

Anyone

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Everything

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...