Choose the best answer for the following sentence:

___________ is ready for the party.

A.

Everything

B.

Anything

C.

Anywhere

D.

Anyone

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Everything

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...