Choose the best answer for the following sentence:

_____________ couldn’t understand what she was saying.

A.

Nobody 

B.

anybody

C.

Everybody 

D.

someone

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nobody 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...