Choose the best answer for the following sentence:

_____________ at the audience, the contestant gave her answer with confidence.

A.

Looking 

B.

To look

C.

Have looking 

D.

Look

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Looking

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...