Choose the best answer for the following sentence:

"_______________ care of that necklace - it’s very valuable.”

A.

Take

B.

Have

C.

Make

D.

Keep

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Take

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...