Choose the best answer for the following sentence:

 _________________ players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball.

 

A.

Defense                     

B.

Defensive                     

C.

Defender                     

D.

Defensively

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Defensive

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...