Choose the best answer for the following sentence:

_________ is the process of something becoming worse or weaker, or being made worse or weaker.

 

A.

Competition               

B.

Representative       

C.

Entertainment              

D.

 Degradation

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Degradation

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...