Choose one sentence that has the same meaning to the root one:

The milk was too sour to drink.

A.

The milk was so sour in order to drink.

B.

The milk was very sour to be drunk.

C.

The milk wasn't fresh enough to drink.

D.

The milk wasn't enough fresh to drink.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The milk wasn't fresh enough to drink.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...