Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I didn ’t expect them to invite me to the reception.

A.

They weren’t expected to invite me to the reception.

B.

I wasn’t expected them to invite to the reception.

C.

I didn’t expect to be invited to the reception.

D.

I wasn’t invited to the reception as I expected.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I didn’t expect to be invited to the reception.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...