Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Everyone expects that the strike will end soon.
 

A.

It will be expected the strike to end soon.

B.

The strike will be expected will end soon.

C.

The strike is expected to end soon.

D.

That is expected the strike will end soon.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The strike is expected to end soon.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...