Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

My sister cleans this room every day.

A.

It is my sister whom cleans this room every day.

B.

It is every day when my sister cleans this room.

C.

It is this room that is cleaned every day by my sister.

D.

It is this room which my sister cleans every day.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...