Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

John doesn't work for IBM. Tim doesn't work for IBM.

A.

Not only John but also Tim works for IBM.

B.

John doesn’t work for IBM and neither Tim.

C.

Neither John nor Tim works for IBM.

D.

Either John or Tim works for IBM.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Neither John nor Tim works for IBM.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...