Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The stranger asked me a lot of questions.

A.

It was the stranger that asked me a lot of questions.

B.

It was me that the stranger asked a lot of questions.

C.

It was a lot of questions that the stranger asked me.

D.

It was me a lot of questions that the stranger asked.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...