Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The stranger asked me a lot of questions.

A.

It was the stranger that asked me a lot of questions.

B.

It was me that the stranger asked a lot of questions.

C.

It was a lot of questions that the stranger asked me.

D.

It was me a lot of questions that the stranger asked.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It was me a lot of questions that the stranger asked.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...