Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I was standing on a ladder. It began to slip.

A.

The ladder on I was standing began to slip.

B.

The ladder on which I was standing began to slip.

C.

I was standing on a ladder which it began to slip.

D.

I was standing on the ladder began to slip.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

The ladder on which I was standing began to slip.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...