Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I was standing on a ladder. It began to slip.

A.

The ladder on I was standing began to slip.

B.

The ladder on which I was standing began to slip.

C.

I was standing on a ladder which it began to slip.

D.

I was standing on the ladder began to slip.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...