Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I hired a car. It broke down.

A.

The car I hired broke down.

B.

I hired a car that it broke down

C.

The car which I hired it broke down.

D.

The car that broke down I hired.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The car I hired broke down.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...