Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The man told me to oil the car. I bought the car from him.

A.

The man told me to oil the car who I bought the car from.

B.

The man told me to oil the car which I bought it from him.

C.

The man I bought the car from told me to oil it.

D.

The nan whom I bought the car from told me to oil.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The man I bought the car from told me to oil it.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...