Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The man told me to oil the car. I bought the car from him.

A.

The man told me to oil the car who I bought the car from.

B.

The man told me to oil the car which I bought it from him.

C.

The man I bought the car from told me to oil it.

D.

The nan whom I bought the car from told me to oil.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...