Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

A waitress served me. She was impolite and impatient.

A.

The waitress serving me was impolite and impatient.

B.

A waitress served me who was impolite and impatient.

C.

A waitress whom served me was impolite and impatient.

D.

The waitress served me she was impolite and impatient.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...