Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

A waitress served me. She was impolite and impatient.

A.

The waitress serving me was impolite and impatient.

B.

A waitress served me who was impolite and impatient.

C.

A waitress whom served me was impolite and impatient.

D.

The waitress served me she was impolite and impatient.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

The waitress serving me was impolite and impatient.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...