Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Some students in my school got scholarship and John was the sixth of them

A.

John was the sixth student in my school to get scholarship.

B.

John was the sixth students in my school who got scholarship.

C.

John was among six students in my school got scholarship.

D.

John was one of the six students in my school they got scholarship.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

John was the sixth student in my school to get scholarship.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...