Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Last Sunday I returned to my native village. I was born there.

A.

Last Sunday I returned to my native village in which I was bom.

B.

Last Sunday I returned to my native village where I was bom there.

C.

Last Sunday I returned to my native village at that I was bom.

D.

Last Sunday I returned to my native village which I was bom in ther.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Last Sunday I returned to my native village in which I was bom.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...