Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Last Sunday I returned to my native village. I was born there.

A.

Last Sunday I returned to my native village in which I was bom.

B.

Last Sunday I returned to my native village where I was bom there.

C.

Last Sunday I returned to my native village at that I was bom.

D.

Last Sunday I returned to my native village which I was bom in ther.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...