Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The film was really interesting. They are talking about it.

A.

The film was really interesting which they are talking about.

B.

The film was really interesting about which they are talking.

C.

The film which was really interesting they are talking about.

D.

The film about which they are talking was really interesting.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...