Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Mrs. Mai is our English teacher. Her daughter works in the city ’s post office.

A.

Mrs. Mai is our English teacher whose daughter works in the city’s post office.

B.

Mrs. Mai, whose daughter works in the city’s post office, is our English teacher.

C.

Mrs. Mai, who’s daughter works in the city’s post office, is our English teacher.

D.

Mrs. Mai, her daughter works in the city’s post office, who is our English teacher.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mrs. Mai, whose daughter works in the city’s post office, is our English teacher.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...