Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

They made her train eight hours a day.

A.

She was made train eight hours a day.

 

B.

She was made training eight hours a day.

 

C.

She was made to train eight hours a day.

 

D.

Her train was made eight hours a day.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...