Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He played some games and then went to bed.

A.

Playing some games, and then he had gone to bed.

B.

He went to bed before having played some games.

C.

While he was playing some games, he was going to bed.

D.

After he had played some games, he went to bed.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

After he had played some games, he went to bed.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...