Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She is very shy; that’s why she doesn't enjoy parties.
 

A.

If she weren’t shy, she would enjoy parties.

B.

If she isn’t very shy, she will enjoy parties.

C.

If she hadn’t been too shy, she would have enjoyed parties

D.

She said that if she wasn't very shy, she would enjoy parties.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

If she weren’t shy, she would enjoy parties.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...