Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Had he listened to me, he wouldn’t have failed the driving test.

A.

He listened to me. Otherwise, he would have failed the driving test.

B.

He listened to me, so he failed the driving test.

C.

He failed the driving test because he didn’t listen to me.

D.

He didn’t fail the driving test because he had listened to me.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...