Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I used my calculator; otherwise, I’d have taken longer.

A.

If I hadn’t used my calculator, I’d have taken longer.

B.

If I had used my calculator, I wouldn’t have taken longer.

C.

If I didn’t use my calculator, I would take longer.

D.

If I used my calculator, I wouldn’t take longer.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

If I hadn’t used my calculator, I’d have taken longer.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...