Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I'm sorry I forgot your birthday, ” said Dave to Julia.

A.

Dave said to Julia that I’m sorry I forgot your birthday.

B.

Dave said he is sorry he forgot Julia’s birthday.

C.

Dave apologized for having forgotten Julia’s birthday.

D.

Dave excused Julia for forgetting her birthday.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dave apologized for having forgotten Julia’s birthday.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...