Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He read a newspaper during breakfast.

 

A.

After he had read a newspaper he had breakfast.

B.

Before he read a newspaper, he had had breakfast.

C.

While he was having breakfast, he read a newspaper.

D.

When he was reading a newspaper, he had had breakfast.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...