Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I haven't seen this kind of hat before.

 

A.

It’s the only once time that I saw this kind of hat.

B.

Never before I had seen this kind of hat.

C.

It’s the first time I’ve ever seen this kind of hat.

D.

This kind of hat seems to be new with me.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It’s the first time I’ve ever seen this kind of hat.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...