Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Mr. Brown was last seen in July 1978.

A.

Mr. Brown has not been able to see since July 1978.

B.

No one has seen Mr. Brown since July 1978.

C.

Mr. Brown didn't see anyone in July 1978.

D.

No one saw Mr. Brown until July 1978.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

No one has seen Mr. Brown since July 1978.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...