Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He went down with flu as soon as he recovered from a fever.

A.

He caught flu just before he recovered from a fever.

B.

No sooner had he recovered from a fever than he went down with flu.

C.

He recovered from a fever soon after he went down with flu.

D.

He caught flu and a fever at the same time.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...