Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

I tried to drink the coffee, but it was too strong.

A.

The coffee was too strong that I couldn’t drink it.

B.

It was such strong coffee that I couldn’t drink it.

C.

It was so strong coffee that I couldn’t drink it.

D.

The coffee was very strong that I couldn’t drink it.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

It was such strong coffee that I couldn’t drink it.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...