Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The passengers were killed after the plane crash.

A.

All the passengers were dead in the plane crash.

B.

None of the passengers were injured in the plane crash.

C.

Some of the passengers were injured in the plane crash.

D.

A few of the passengers injured and other passengers died in the plane crash.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

All the passengers were dead in the plane crash.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...