Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

London has dealt with the problems of pollution.

A.

London has always been clean.

B.

London is full of pollution.

C.

London used to be dirty, but is clean now.

D.

London was polluted but it is clean now.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

London is full of pollution.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...