Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

This quarrel is likely to lead to a fight.

A.

The result of this quarrel is likely to lead to a fight.

B.

This quarrel is likely to result in a fight.

C.

This quarrel is likely to result from a fight.

D.

This quarrel is somewhat like a fight.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

This quarrel is likely to result in a fight.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...