Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It was impossible for Jim to complete the exam.

A.

Jim must have completed the exam.

B.

The exam was easy enough for Jim to complete.

C.

Jim cannot have completed the exam.

D.

Jim should have completed the exam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Jim cannot have completed the exam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...