Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It was not warm enough for us to take a leisurely walk.

A.

It got warmer so we took a leisurely walk.

B.

Thanks to warm weather, we took a leisurely walk.

C.

We would have taken a leisurely walk if it had been warmer.

D.

The warmth prevented us from taking a leisurely walk.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...