Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Mary called me because she wanted me to give her some advice.

A.

Unless Mary had wanted my advice, she would not have called me.

B.

Mary neither called me nor wanted me to give her any advice.

C.

It was Mary that either called me or wanted my advice.

D.

Mary is said to call me and give me some advice.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Unless Mary had wanted my advice, she would not have called me.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...