Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He’s getting them to mend the windows.
 

A.

He’s having the windows to mend.
 

B.

He’s having to mend the windows.
 

C.

He’s having to be mended the windows.
 

D.

He’s having the windows mended.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

He’s having the windows mended.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...