Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He’s getting them to mend the windows.
 

A.

He’s having the windows to mend.
 

B.

He’s having to mend the windows.
 

C.

He’s having to be mended the windows.
 

D.

He’s having the windows mended.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...