Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

He got a flat tire so he didn't attend the meeting.
 

A.

if he didn’t get a flat tyre, he would have attended tne meeting

B.

 if the flat tyre hadn’t happened, he would have attended the meeting.

C.

 had he not had a flat tyre, he would have attended the meeting
 

D.

had the tyre not flattened itself, he would have attended the meeting.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

had he not had a flat tyre, he would have attended the meeting
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...