Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

It’s possible that the teacher didn’t understand what I meant.
 

A.

The teacher may not understand what I mean.
 

B.

The teacher might not. understand what I mean.
 

C.

The teacher might not have understood what I wanted to say 
 

D.

It is impossible that the teacher understood what I meant.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The teacher might not have understood what I wanted to say 
 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...