Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

People have plenty of leisure time.

A.

People have lots of money.

B.

 People have to work hard.
 

C.

People have lots of free time.
 

D.

Peoole have to leave their time.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...