Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

Whatever subjects you choose makes no difference to me.
 

A.

You can choose any subjects, there’s no difference.
 

B.

What subject you choose is important to me.
 

C.

It doesn’t matter to me whet subject you choose.
 

D.

I don’t care about you.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

It doesn’t matter to me whet subject you choose.
 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...